Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi információk a GDPR 13. cikke szerint

 

Adatkezelő neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és más adatvédelmi előírások szerint az adatkezelő:

ProForm Prototypen & Formenbau GmbH   
Gewerbepark 17   
7042 Antau   
Ausztria  

Telefon: +43 (0) 2687 / 427 19 - 0   
E-Mail: office@pro-form.at

 

Általános információk az adatkezelésről

A személyes adatok kezelésének jogalapja

A GDPR 13. cikkének megfelelően tájékoztatjuk Önt az adatkezeléseink jogalapjáról. Ha a jogalapot az adatkezelési tájékoztató nem jelöli meg pontosan, akkor a következők érvényesek: 
A hozzájárulás megszerzésének jogalapja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja a GDPR 7. cikkével összefüggésben. A szolgáltatásaink teljesítése és a szerződéses intézkedések végrehajtása, valamint a megkeresések megválaszolása céljából történő adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének b) pontja. A jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja. Ha az Ön adatainak kezelése vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, és ha az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem írják felül az előbbi érdekeket, a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja szolgál az adatkezelés jogalapjául. Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei szükségessé teszik a személyes adatok kezelését, jogalapként a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének d) pontja szolgál.

Adatok törlése és tárolás időtartama

A GDPR 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti adattakarékossági elveket és a GDPR 5. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti tároláskorlátozás elveit betartjuk. Személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig az itt megadott célok teljesítéséhez szükséges, illetve ameddig a törvény által előírt megőrzési időszakok megkívánják. Miután az adott cél megszűnt, vagy miután ezek a tárolási időszakok lejártak, a megfelelő adatokat a lehető leggyorsabban töröljük.

Külső hivatkozások

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira vagy más, a mi felelősségünk alá tartozó weboldalakra mutató hivatkozásokat. Ha egy, a mi felelősségünkön kívül eső weboldalra mutató hivatkozást követ, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatkezelési tájékoztatóval rendelkeznek. Nem vállalunk felelősséget ezekért a külső webhelyekért, és azok adatkezelési tájékoztatóiért. Ezért mielőtt használná ezeket a weboldalakat, kérjük, ellenőrizze, hogy elfogadja-e az ottani adatkezelési tájékoztatókat.

A külső hivatkozásokat arról ismerheti fel, hogy a szöveg többi részétől eltérő színnel vagy aláhúzva jelennek meg. A kurzor megmutatja a külső hivatkozásokat, ha egy ilyen hivatkozás fölé mozgatja. Személyes adatait a hivatkozás céljának csak akkor kerülnek átadása, amint egy külső hivatkozásra kattint. Ekkor a másik weboldal üzemeltetője az Ön IP-címét, a hivatkozásra való kattintás időpontját, az oldalt, amelyen a hivatkozásra kattintott, valamint egyéb olyan információkat kap meg, amelyeket az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában találhat meg.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az egyes hivatkozások az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbításhoz vezethetnek. Ezáltal esetleg külföldi hatóságok is hozzáférhetnek az Ön adataihoz. Esetleg Ön nem jogosult semmilyen jogorvoslatra ezen adathozzáféréssel kapcsolatban. Ha nem szeretné, hogy személyes adatai a hivatkozás célállomására továbbításra kerüljenek, vagy akár külföldi hatóságok nem kívánt hozzáférésének legyenek kitéve, kérjük, ne kattintson semmilyen hivatkozásra.

Az érintett személyek jogai

A GDPR értelmében vett érintettként Önnek lehetősége van különböző jogok érvényesítésére. Az érintettek GDPR-ból eredő jogai a következők: a hozzáféréshez való jog (15. cikk), a helyesbítéshez való jog (16. cikk), a törléshez való jog (17. cikk), az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk), a tiltakozáshoz való jog (21. cikk), a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog és az adathordozhatósághoz való jog (20. cikk).

Visszavonás joga:

Bizonyos adatkezelésekre csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kerülhet sor. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ez azonban nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonás időpontjáig.

Tiltakozáshoz való jog:

Ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e vagy f) pontján alapul, Ön mint érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Ön különleges helyzetéből eredő okokból. Önt ez a jog a GDPR 4. cikkének (4) bekezdése szerinti, e rendelkezéseken alapuló profilalkotás esetén is megilleti. Ha nem tudjuk bizonyítani az Ön érdekeit, jogait és szabadságait meghaladó jogos érdekünket az adatkezeléshez, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja, a tiltakozás benyújtását követően tartózkodni fogunk az Ön adatainak kezelésétől.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés célját szolgálja, Önnek joga van ahhoz is, hogy bármikor tiltakozzon ez ellen. Ugyanez vonatkozik a közvetlen reklámozással kapcsolatos profilalkotásra is. Ebben az esetben is megszüntetjük a személyes adatok kezelését, amint Ön tiltakozik.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t, joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ha az Ön adatait hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján automatikusan kezelik, joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult arra is, hogy kérje az adatok továbbítását és átadását egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Hozzáféréshez, helyesbítéshez és törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, a kategóriákról, a címzettekről és a tárolás időtartamáról. Ha bármilyen kérdése van ezzel a témával vagy más, személyes adatokkal kapcsolatos témákkal kapcsolatban, természetesen kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott elérhetőségeinken.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön bármikor kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Ehhez a következő követelmények egyikének kell megfelelnie:

 • Ön vitatja a személyes adatok helyességét. Ön jogosult kérni az adatkezelés korlátozását a helyesség ellenőrzésének időtartamára.
 • Ha az adatkezelés jogellenes, a törlés alternatívájaként kérheti az adatok felhasználásának korlátozását.
 • Ha az Ön személyes adataira már nincs szükségünk a kezelés céljaira, de Önnek szüksége van az adatokra jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, a törlés alternatívájaként kérheti a kezelés korlátozását.
 • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik a kezelés ellen, az Ön és a mi érdekeinket mérlegelni fogjuk. Amíg ezt az értékelést nem végezték el, Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a személyes adatok - a tárolás kivételével - csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

A weboldal működtetése (webtárhely)

Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, automatikusan információkat gyűjtünk és tárolunk az úgynevezett szervernaplófájlokban. Az Ön böngészője automatikusan továbbítja ezeket az információkat a szerverünkre vagy a tárhelyszolgáltatónk szerverére.

Ezek a következők:

 • A weboldal látogatója eszközének IP-címe
 • Használt eszköz
 • A hozzáférő számítógép hosztneve
 • Látogató operációs rendszere
 • Böngésző típusa és verziója
 • Megnyitott fájl neve
 • Szerverlekérdezés időpontja
 • Adatok mennyisége
 • Információ, hogy az adatok lekérése sikeres volt-e

Ezeket az adatokat nem vonják össze más adatforrásokkal.

Ahelyett, hogy ezt a weboldalt saját szerverünkön üzemeltetnénk, azt egy külső szolgáltató (tárhelyszolgáltató) szerverén is üzemeltethetjük, amelyet ebben az esetben fentebb megneveztünk. A weboldal által gyűjtött személyes adatokat ezután a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. A fent említett adatokon kívül a webtárhely tárolja a kapcsolattartási kérelmeket, kapcsolattartási adatokat, neveket, a weboldalhoz való hozzáférés adatait, meta- és kommunikációs adatokat, szerződéses adatokat és egyéb adatokat, amelyeket például egy weboldalon keresztül generáltak számunkra.

Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja. Jogos érdekünk a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása. Ha a weboldalra azért lépnek be, hogy velünk szerződéses tárgyalásokat folytassanak vagy szerződést kössenek, ez további jogalapként szolgál (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Abban az esetben, ha egy tárhelyszolgáltatót bíztunk meg, akkor ezzel a szolgáltatóval van szerződés az adatkezelésre.

A helyi tárolóelemek (Local Storage Items), munkamenet-tárolóelemek (Session Storage Items) és sütik (cookie) használata

A weboldalunk helyi tárolóelemeket, munkamenet-tárolóelemeket és sütiket használ. A helyi tárolás egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi az adatok tárolását a böngészőn belül az Ön eszközén. Ezek az adatok általában felhasználói beállításokat tartalmaznak, például a weboldal "nappali" vagy "éjszakai" üzemmódját, és mindaddig megmaradnak, amíg Ön manuálisan nem törli az adatokat. A munkamenet-tárolás nagyon hasonlít a helyi tároláshoz, míg a tárolási időszak csak az aktuális munkamenet alatt tart, azaz az aktuális lap bezárásáig. A munkamenet-tárolási elemek ezután törlődnek az eszközéről. A sütik olyan információk, amelyeket egy webszerver (webes tartalmat szolgáltató szerver) tárol az Ön végeszközén annak érdekében, hogy azonosítani tudja az adott végeszközt. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára tárolják (munkamenet-sütik), és a weboldalon tett látogatás végén törlik, vagy állandóan (állandó sütik) az Ön eszközén, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Ezeket az objektumokat harmadik fél vállalatok is tárolhatják az Ön eszközén, amikor Ön belép az oldalunkra (harmadik fél kérései). Ez lehetővé teszi számunkra, mint üzemeltetőnek és Önnek, mint a weboldal látogatójának, hogy bizonyos, a weboldalon telepített harmadik féltől származó szolgáltatásokat használhasson. Ilyen például a fizetési szolgáltatások feldolgozása vagy a videók megjelenítése.

Ezek a mechanizmusok a lehetséges alkalmazások széles skálájával rendelkeznek. Javíthatják a weboldal működését, ellenőrizhetik a bevásárlókosár funkcióit, növelhetik a weboldal használatának biztonságát és kényelmét, valamint elemzést végezhetnek a látogatóforgalomról és a látogatói viselkedésről. Az egyes funkcióktól függően ezeket az adatvédelmi jogszabályok szerint kell kategorizálni. Ha a weboldal működéséhez szükségesek, és bizonyos funkciók (kosár funkció) biztosítását szolgálják, vagy a weboldal optimalizálását szolgálják (pl. sütik a látogatói viselkedés mérésére), akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján használjuk őket. A weboldal üzemeltetőjeként jogos érdekünk fűződik a helyi tárolóelemek, munkamenet-tárolóelemek és sütik tárolásához a szolgáltatásaink technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Minden más esetben a helyi tárolási elemek, munkamenet-tárolási elemek és cookie-k csak az Ön kifejezett hozzájárulásával kerülnek tárolásra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Amennyiben helyi tárolóelemeket, munkamenet-tárolást vagy sütiket használnak harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra, erről külön tájékoztatjuk Önt ebben az adatkezelési tájékoztatóban. Az Ön szükséges hozzájárulását kérjük, és bármikor visszavonhatja azt.

Hozzájáruláskezelés

Az adatvédelmi követelményeknek való megfelelés érdekében weboldalunkon egy hozzájáruláskezelő eszközt használunk. Ezt az eszközt a sütik beállításához vagy külső szolgáltatások használatához szükséges hozzájárulás megszerzésére használjuk. A hozzájárulásokat tárolják.

A kezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az adatkezelőre (a weboldal üzemeltetőjére) vonatkozik. Az adatkezelés jogalapja tehát a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének c) pontja adja.

TYPO3 Extension Cookie Consent

A weboldalunkon a Typo3 Extension Cookie Consent szolgáltatást használjuk. Ennek a szolgáltatásnak a szolgáltatója Dirk Persky, Bergstrasse 16, 99734 Nordhausen, Németország.

Mivel ez a szolgáltatás helyben, a webszerveren található, nincs adattovábbítás harmadik félnek.

A szolgáltatás a következő sütiket használja a weboldalunkon:

Required
Cookies Domain Duration Vendor
fe_typo_user www.pro-form.at Session TYPO3 Association
dp_cookieconsent_status www.pro-form.at 365 Day(s) TYPO3 Extension Cookie Consent
Statistics
Cookies Domain Duration Vendor
CONSENT google.com 2 Year(s) Google